Mi Klo miklo
Loading Heatmap…

miklo pushed to master at miklo/custom-live-linux

2023-09-16 11:24:37 +00:00

miklo opened issue mtyton/comfy#11

Niepotrzebny wybór parametrów z pojedynczą wartością

2023-08-26 01:45:19 +00:00

miklo opened issue mtyton/comfy#10

Brak informacji zwrotnej w przypadku braku dostępności wybranego wariantu

2023-08-26 01:36:54 +00:00

miklo opened issue mtyton/comfy#9

Brak podglądu zdjęć produktów po stronie backend

2023-08-26 00:53:48 +00:00

miklo opened issue mtyton/comfy#8

Domyślna/minimalna cena w szablonie produktu

2023-08-25 22:27:43 +00:00

miklo pushed tag 0.0.5 to miklo/comfy

2023-08-22 22:00:21 +00:00

miklo pushed to main at miklo/comfy

2023-08-22 21:57:39 +00:00

miklo pushed tag 0.0.4 to miklo/comfy

2023-08-07 14:54:18 +00:00

miklo pushed to main at miklo/comfy

2023-08-07 14:48:29 +00:00

miklo pushed to master at miklo/docker-cloud9

2023-08-06 16:26:17 +00:00

miklo pushed to python at miklo/docker-cloud9

2023-08-06 16:21:50 +00:00

miklo pushed to python at miklo/docker-cloud9

2023-08-06 16:15:04 +00:00

miklo pushed to master at miklo/docker-cloud9

2023-08-06 16:13:43 +00:00

miklo pushed to master at miklo/docker-baseimage-cloud9

  • 8900ad3ed4 fork and upgrade base image to ubuntu:jammy 22.04 LTS

2023-08-06 01:48:55 +00:00

miklo pushed to files at miklo/docker-baseimage-cloud9

  • 1a87c56da5 fork and upgrade base image to ubuntu:jammy 22.04 LTS

2023-08-06 01:45:48 +00:00

miklo pushed to master at miklo/docker-cloud9

2023-08-06 01:11:08 +00:00

miklo pushed to python at miklo/docker-cloud9

2023-08-06 00:51:19 +00:00

miklo pushed to python at miklo/docker-cloud9

  • 696a230ed6 fork and upgrade base image to ubuntu:jammy 22.04 LTS

2023-08-06 00:30:51 +00:00

miklo created repository miklo/docker-cloud9

2023-08-05 19:38:58 +00:00

miklo created repository miklo/docker-baseimage-cloud9

2023-08-05 19:38:21 +00:00